Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dar rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Gabe książkowe, oficjalne;
Geschenk książkowe, oficjalne;
Spende ekologia;
Begabung książkowe, oficjalne;
Talent książkowe, oficjalne;
Schenkung ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich