Translatica, kierunek polsko-niemiecki
czynnik rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Faktoren chemia, matematyka, medycyna;
Elemente fizyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich