Translatica, kierunek polsko-niemiecki
czelny przymiotnik;
frech;
dreist;
vermessen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich