czas

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
czas
czasownik, predykatyw
Zeit- 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich