Translatica, kierunek polsko-niemiecki
chociaż spójnik;
obgleich;
obwohl;
obschon;
wiewohl;
trotzdem;
während;
auch wenn;
sosehr;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich