Translatica, kierunek polsko-niemiecki
blokować czasownik, aspekt niedokonany;
blockieren chemia, medycyna, informatyka, technika;
sperren chemia, medycyna, ekonomia, informatyka;
hindern chemia, medycyna;
behindern;
verzahnen;
blocken informatyka, technika;
hemmen chemia;
abblocken sport;
arretieren technika;
feststellen informatyka;
Zugang;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich