bez apetytu

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
bez apetytu
przysłówek
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich