Translatica, kierunek polsko-niemiecki
aparat rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Apparat anatomia, fizjologia, informatyka, elektryka;
Gerät;
System;
Kamera;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich