Translatica, kierunek polsko-niemiecki
aparat rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Apparat anatomia, fizjologia, ekonomia, informatyka, elektryka;
Gerät;
Telefon;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich