akceptować

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
akceptować
czasownik, aspekt niedokonany
akzeptieren 
Ekonomia, książkowe, oficjalne
annehmen 
Ekonomia
entgegennehmen 
Ekonomia
zustimmen 
książkowe, oficjalne
tolerieren 
Biologia, Medycyna
querschreiben 
Ekonomia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich