Translatica, kierunek polsko-niemiecki
abdykować czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
abdanken polityka;
abtreten;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich