Translatica, kierunek polsko-niemiecki
Aborygen rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; zobacz też Aborygenka
Aborigine;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich