Translatica, kierunek polsko-angielski
zysk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
profit ekologia, książkowe, oficjalne;
gain;
return;
earnings;
yield;
proceeds;
benefit;
increment;
interest;
lucre;
income;
profits;
revenue;
earnings;
advantage;
margin;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich