Translatica, kierunek polsko-angielski

żyłka rzeczownik, rodzaj żeński;
vein botanika, zoologia;
venule medycyna;
bent;
nerve anatomia, botanika, fizjologia;
midrib;
flair;
veinlet;
gimp;
streak;
nervure zoologia;
string;
line rybołówstwo;
strand;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich