Translatica, kierunek polsko-angielski
zwrócić się czasownik, aspekt dokonany;
accost;
approach;
address;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich