Translatica, kierunek polsko-angielski
zwolnienie z więzienia rzeczownik, rodzaj nijaki; → release medycyna
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich