Translatica, kierunek polsko-angielski
zsuwać czasownik, aspekt niedokonany;
slip off;
slide;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich