Translatica, kierunek polsko-angielski
zreferować czasownik, aspekt dokonany;
report;
relate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich