zostawiać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zostawiać
czasownik, aspekt niedokonany
leave 
Prawo
let
dump 
potoczne, nieoficjalne
park 
potoczne, nieoficjalne
quit
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich