Translatica, kierunek polsko-angielski
zostawiać sobie czasownik, aspekt niedokonany; → leave
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich