Translatica, kierunek polsko-angielski
zobowiązanie zapłaty rzeczownik, rodzaj nijaki; → bond ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich