Translatica, kierunek polsko-angielski
zniżyć się czasownik, aspekt dokonany;
descend;
come down;
lower;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich