Translatica, kierunek polsko-angielski
zniżać się czasownik, aspekt niedokonany;
descend;
lower;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich