Translatica, kierunek polsko-angielski
zniecierpliwiony przymiotnik;
impatient;
restless;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich