zmyślać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zmyślać
czasownik, aspekt niedokonany
manufacture 
przenośne, pejoratywne
brag
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich