Translatica, kierunek polsko-angielski
zlepiać czasownik, aspekt niedokonany;
adhere;
stick;
cake;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich