Translatica, kierunek polsko-angielski
źle obliczać czasownik, aspekt niedokonany; → miscalculate
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich