zjednywać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zjednywać
czasownik, aspekt niedokonany
win
win over 
książkowe, oficjalne
gain
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich