Translatica, kierunek polsko-angielski
zgryźliwy przymiotnik;
acerbic;
tart przenośne;
sarcastic;
surly;
caustic;
harsh;
snappish;
snappy;
biting;
scathing książkowe, oficjalne;
cutting;
catty książkowe, oficjalne;
bilious;
currish;
shrewish;
peevish;
acid;
sardonic;
mordant książkowe, oficjalne;
dyspeptic;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich