Translatica, kierunek polsko-angielski
zgodzić czasownik, aspekt dokonany;
agree;
consent;
harmonize;
agreeing;
accord;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich