zgłaszać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zgłaszać
czasownik, aspekt niedokonany
report 
Informatyka, Prawo, książkowe, oficjalne, Administracja, Medycyna
declare 
Gry
notify 
ang. brytyjska
file
table 
ang. brytyjska
make
tender 
Prawo
put in 
Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich