Translatica, kierunek polsko-angielski
zewnętrznie przysłówek;
outwardly;
outside;
surface;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich