Translatica, kierunek polsko-angielski
zderzeniowy przymiotnik;
collision;
crash;
impact;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich