Translatica, kierunek polsko-angielski
zderzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
collision motoryzacja;
impact techniczny;
crash;
clash techniczny;
bump techniczny;
smash potoczne, nieoficjalne;
impingement techniczny;
foul;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich