Translatica, kierunek polsko-angielski
zdemoralizować czasownik, aspekt dokonany;
deprave;
pervert;
corrupt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich