Translatica, kierunek polsko-angielski
zdeklarować czasownik, aspekt dokonany; → declare
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich