Translatica, kierunek polsko-angielski
zdatność rzeczownik, rodzaj żeński;
fitness;
aptitude techniczny;
ability;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich