Translatica, kierunek polsko-angielski

zbiorowisko rzeczownik, rodzaj nijaki;
gathering;
crowd;
mob;
medley;
community;
group;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich