Translatica, kierunek polsko-angielski
zauważać brak czasownik, aspekt niedokonany; → miss
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich