Translatica, kierunek polsko-angielski
zatrzymanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
detention wojsko;
arrest medycyna;
retention chemia, medycyna;
stop informatyka;
halt informatyka;
stoppage medycyna;
apprehension prawo;
check medycyna;
arrestment techniczny;
pause;
stopping;
seizure bezpieczeństwo publiczne;
hitch;
hold-up;
detainer;
shut-down;
intercept;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich