Translatica, kierunek polsko-angielski
zastrzec sobie czasownik, aspekt dokonany; → stipulate
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich