Translatica, kierunek polsko-angielski
zastrajkować czasownik, aspekt dokonany;
strike przemysł, handel;
walk out;
come out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich