Translatica, kierunek polsko-angielski
zaspakajać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zaspokoić
satisfy;
meet;
fulfil ang. brytyjska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich