zasób

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zasób
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
stock 
ang. amerykańska
inventory 
ang. amerykańska
fund
reservoir 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich