Translatica, kierunek polsko-angielski
zasiekowy przymiotnik; → abatis
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich