Translatica, kierunek polsko-angielski
zarywać się czasownik, aspekt niedokonany; → to collapse
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich