Translatica, kierunek polsko-angielski
zapoczątkowywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zapoczątkować
initiate książkowe, oficjalne;
begin;
launch;
start;
usher in;
spark;
give rise;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich