Translatica, kierunek polsko-angielski
zapłodnienie rzeczownik, rodzaj nijaki; → fructification
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich