Translatica, kierunek polsko-angielski
zapisywać w ciężar czasownik, aspekt niedokonany; → debit
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich