Translatica, kierunek polsko-angielski
zapełniać czasownik, aspekt niedokonany;
fill informatyka;
fill up;
throng;
fill in;
fill out informatyka;
stock;
complete;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich